Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Zajęcia dodatkowe

 

W bieżącym roku szkolnym zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci:

 

  • j. angielski: prowadzący – p. AGNIESZKA WILK

gr. I i II – 1 x 30 min/tyg.

gr. III – 2 x 30 min/tyg.

 

  • j. angielski: prowadzący p. AGNIESZKA DĘBICKA

gr. IV i V – 2 x 30 min/tyg.

 

  • rytmika: prowadzący – p. JOANNA MUSIAŁ

gr. I i II – 1 x 30 min/tyg.

gr. III, IV i V – 2 x 30 min/tyg.

 

  • religia w gr. V (po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców): prowadzący – s. ANETA ŚMIAŁA

1 x 60 min/tyg.

 

Rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów z tytułu prowadzenia tych zajęć.

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ DODATKOWYCH W UJĘCIU TYGODNIOWYM

Rodzaj zajęć Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
J. angielski  

 

 

 

 

Gr. II

11.00 – 11.30

 

Gr. III

11.30 – 12.00

 

Gr. V

12.30 – 13.00

Gr. IV

11.30 – 12.00

 

Gr. I

11.00 – 11.30

 

Gr. III

11.30 – 12.00

 

 

Gr. V

11.00 – 11.30

 

Gr. IV

11.30 – 12.00

 

Rytmika  

Gr. I

11.00 – 11.30

 

Gr. III

11.30 – 12.00

 

Gr. IV

12.10 – 12.40

 

Gr. V

12.40 – 13.10

   

Gr. II

11.00 – 11.30

 

Gr. III

11.30 – 12.00

 

Gr. V

12.10 – 12.40

 

Gr. IV

12.40 – 13.10

 
Religia  

 

 

 

   Gr. V

12.30 – 13.30 

 

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2021
Skip to content