Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Zajęcia dodatkowe

 

1. W roku szkolnym 2022/2023 zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe (bezpłatne) dla wszystkich dzieci:

 

  • j. angielski: prowadzący – p. ANNA WOJNAR

gr. I i II – 1 x 30 min/tyg.

gr. III – 2 x 30 min/tyg.

 

  • j. angielski: prowadzący p. ANNA WILK

gr. IV i V – 2 x 30 min/tyg.

 

  • religia w gr. V (po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców): prowadzący – s. ELŻBIETA NOWAK

1 x 60 min/tyg.

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ DODATKOWYCH W UJĘCIU TYGODNIOWYM:

 

J. ANGIELSKI

Gr. I

czwartek, godz. 10.00 – 10.30

 

Gr. II

wtorek, godz. 11.00 – 11.30

 

Gr. III

czwartek, godz. 10.30 – 11.00

piątek, godz. 12.00 – 12.30

 

Gr. IV

środa i piątek, godz. 11.30 – 12.00

 

Gr. V

wtorek, godz. 12.30 – 13.00

piątek, godz. 11.00 – 11.30

 

 RELIGIA

Gr. V

czwartek, godz. 12.00 – 13.00

 

2. Ponadto, od października zostają uruchomione zajęcia dla chętnych dzieci, dodatkowo płatne przez rodziców:

 

ROBOTYKA – Firma Edukacyjna KOSMOS

(dokładne informacje: tutaj)

 

Terminy:

  • poniedziałek, godz. 15.30 – 16.15 (dzieci z gr. IV i V)
  • poniedziałek, godz. 16.15 – 17.00 (dzieci z gr. IV i V)
  • środa, godz. 15.30 – 16.15 (dzieci z gr. II i III)

 

TAŃCE – Podkarpackie Centrum Tańca

(dokładne informacje: tutaj)

 

Terminy:

  • wtorek, godz. 15.30 – 16.00 (dzieci z gr. I, II i III)
  • wtorek, godz. 16.00 – 16.30 (dzieci z gr. IV i V)

 

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content