Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Kontakt

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3
Przedszkole Publiczne Nr 6
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

 

Telefony:
–    17 748 32 20 – wicedyrektor

–    17 748 32 19 – intendentka

 

–    17 748 24 30 – sekretariat Zespołu
–    17 748 24 31 – księgowość
–    17 748 32 40 – fax

 

email: dyrektor@pp6.resman.pl (przedszkole)

 

Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Bodziony, email: iod3@erzeszow.pl

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content