Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Rekrutacja do przedszkola

 

Rekrutacja do przedszkola odbywa się za pomocą serwisu internetowego: portal.resman.pl w zakładce – Kanał kandydata.

Pod podanym adresem znajdą Państwo wszystkie istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 w naszej placówce została zakończona

BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

 

Rekrutacja uzupełniająca  odbywać się będzie w terminie od 17 do 28 maja w placówkach, które posiadają wolne miejsca

 

Zarządzenie nr VIII/1192/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022:

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2021
Skip to content