Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Czas pracy

ORGANIZACJA PRACY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Rzeszowie czynne jest codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 6.30 do 17.00

 

Przedszkole nieczynne jest w dniach ustawowo wolnych od pracy. W bieżącym roku szkolnym są to dni:

  • Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r. (środa)
  • Boże Narodzenie – 25 grudnia 2020 r. (piątek)
  • Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r. (piątek)
  • Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r. (środa)
  • Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2021 r.
  • Święto Konstytucji – 3 maja 2021 r. (poniedziałek)
  • Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r. (czwartek)
  • WAKACJE: 2 – 31 sierpień 2021 r.

 

W okresie szkolnych przerw świątecznych, ferii zimowych i wiosennych ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci uczęszczających do placówki w tych okresach – przedszkole pełni dyżur dla dzieci potrzebujących opieki.

 

Praca w formie dyżuru dotyczy następujących dni:

Lp.

Rodzaj

Data

1.

Zimowa przerwa świąteczna

28 – 31 grudzień 2020 r.

2.

Ferie zimowe

4 – 15 styczeń 2021 r.

3.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwiecień 2021 r.

4.

Dzień po Bożym Ciele (piątek)

4 czerwiec 2021 r.

5.

Dyżur wakacyjny

1 – 30 lipiec 2021 r.

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2021
Skip to content