Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

ROBOTYKA – zajęcia pokazowe

13 września 2022

 

13 września nasze przedszkolaki wzięły udział w zajęciach pokazowych z robotyki. Zajęcia w gr. II, III, IV i V prowadzili trenerzy z Firmy Edukacyjnej KOSMOS.

 

Zajęcia z robotyki chcemy uruchomić od października. Będą one odbywać się 1 raz w tygodniu w grupach max 14-osobowych. Koszt zajęć to ok. 65-70 zł/mc (w zależności od ilości zapisanych dzieci).

 

Warsztaty z wykorzystaniem klocków to idealne połączenie nauki i zabawy. Z pomocą wszelkiego rodzaju edukacyjnych klocków LEGO dostosowanych do wieku uczestników, dzieci uczą się konstruowania i składania najprawdziwszych robotów oraz budowli.

 

Główne założenia zajęć robotyki w przedszkolach to:

  • zapoznanie z fascynującym światem robotyki – rozwijanie umiejętności konstruowania, składania maszyn prostych, a także budowli;
  • rozwijanie sprawności manualnej;
  • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów;
  • kształtowanie wyobraźni przestrzennej;
  • rozwijanie zainteresowań.

 

Młodsze grupy przedszkolne rozpoczynają swoją przygodę od zabawy klockami LEGO DUPLO – zestawy edukacyjne. Do dyspozycji dostają szereg przygotowanych kart inspiracji, które służą do układania konstrukcji, ale także do ćwiczeń logicznego myślenia.

 

W grupach starszych dzieci pracują z wykorzystaniem tabletów, które służą jako narzędzie pracy, niezbędny nośnik instrukcji oraz aplikacja do zaprogramowania złożonego robota. Dzieci pracują głównie z zestawami edukacyjnymi LEGO WeDo 2.0.

 

Schemat zajęć w grupach starszych:

  • dzieci pracują w zespołach nie większych niż 3 osoby,
  • zespół otrzymuje do pracy tablet i zestaw klocków niezbędnych do złożenia robota,
  • każde kolejne spotkanie to budowa nowego robota oraz możliwość jego programowania.

 

Zapisy na zajęcia przyjmują wychowawcy grup do 19 września.

Terminy zajęć zostaną ustalone po utworzeniu grup.

 

(Po uruchomieniu zajęć wszystkie sprawy organizacyjne – tzn. umowy, terminy i odpłatność – Rodzice załatwiają bezpośrednio z Organizatorem. Przedszkole udostępnia jedynie sale do zajęć).

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content