Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

SYSTEM „e-Dziecko”

 

W naszym przedszkolu działa elektroniczny system ewidencji pobytu dzieci w przedszkolu, tzw. e-Dziecko.

 

W skład systemu wchodzi czytnik rejestrujący „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym imieniem i nazwiskiem dziecka.

 

Przyprowadzając dziecko rodzic (opiekun prawny) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. W godzinach od 8.00 do 13.00 pobyt w przedszkolu jest bezpłatny, poza tymi ramami czasowymi kosztuje 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.

 

Odbierając dziecko z przedszkola sytuacja się powtarza – przyłożenie identyfikatora rejestruje godzinę wyjścia dziecka.

 

Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin płatnych za pobyt w przedszkolu.

 

Koszt jednej karty to 20 zł (karta jest bezterminowa, może więc być aktywna przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu).

 

Rodzice mogą w każdej chwili wejść na konto swojego dziecka, na którym znajdują się m.in. następujące zakładki:

  • zgłaszanie nieobecności,
  • raport obecności,
  • zestawienie wpłat,
  • rozliczenia.

 

Aby zalogować się na konto dziecka należy:

  1. Wejść na stronę: edziecko.edu.pl
  2. Wpisać login: nr karty dziecka
  3. Wpisać hasło (10 znaków): pierwsza litera imienia i nazwiska dziecka (duże litery) oraz dzień, miesiąc i rok urodzenia dziecka (np. Anna Kowalska, ur. 8 września 2019 = AK08092019)

UWAGA:

  • powyższa instrukcja logowania dotyczy dzieci ,,nowych”
  • pozostałe dzieci logują się ,,po staremu” – tzn. hasło = dzień i miesiąc urodzenia dziecka (4 cyfry)

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z zalogowaniem się, można zgłosić się do dyrekcji przedszkola (tel. – 17 748 32 20, mail – dyrektor@pp6.resman.pl)

 

Uwaga: w przypadku dzieci z rocznika 2017, które są zwolnione z opłat za pobyt w przedszkolu, wystarczy odbić kartę tylko raz dziennie (najlepiej rano), w celu naliczenia odpłatności za wyżywienie.

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content