Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

1,5 %

 

DRODZY RODZICE!

WSZYSCY NASI PRZYJACIELE!

 

Należymy do STOWARZYSZENIA „PRZEDSZKOLA PRZYSZŁOŚCI”, które od 2004 r. jest organizacją pożytku publicznego. W związku z tym, na rzecz naszej placówki można przekazać 1 % podatku.

 

Prosimy wesprzeć naszą działalność przekazując 1,5 % podatku na konto Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości”, 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 30, koniecznie z dopiskiem: Przedszkole Nr 6 w Rzeszowie.

Numer KRS – 0000145905

Serdecznie dziękujemy!!!

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content