Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

2021-2022

 

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez nasze przedszkolaki

 

 

 

 

 

 

NATALIA TKACZ z gr. II – I miejsce

w XVIII Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa” w kategorii dla dzieci przedszkolnych: „ROK W LESIE – WIOSNA” zorganizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie

(listopad 2021), opiekun – Marta Klesyk

 

 

KAJA WIŚNIOWSKA  z gr. Vwyróżnienie

w międzyszkolnym konkursie plastycznym „ZIMOWE KRAJOBRAZY – ZIMA W MIEŚCIE” zorganizowanym przez świetlicę przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie

(marzec 2022), opiekun – Anna Trzeciak-Cioch

 

 

GWIAZDKI z gr. III – nagroda

w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,ODKRYWCY BAKTERII” zorganizowanym przez Firmę ROSSMANN w ramach projektu Czyściochowa Akademia

(marzec 2022), opiekun – Izabela Wojtowicz-Kotarba

 

 

TOMASZ SIEŃKO z gr. III – wyróżnienie

w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „ODŻYWIAM SIĘ ZDROWO – KOLOROWO!” zorganizowanym przez Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Ireny Szewińskiej w Częstochowie

(maj 2022), praca wykonana pod opieką rodziców

 

 

IGA GORZYNIK z gr. III – 1 miejsce

w konkursie z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym „PLAY AND LEARN ENGLISH 4” zorganizowanym przez Przedszkole Publiczne Nr 2 w Rzeszowie

(czerwiec 2022), opiekun – Anna Wilk

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content