Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

2022-2023

 

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez nasze przedszkolaki

 

IGA MAGOŃ z gr. V – wyróżnienie

w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „ZIMOWE KRAJOBRAZY – ZIMA W MIEŚCIE” zorganizowanym przez Świetlicę przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie

(marzec 2023), opiekun – Justyna Kowalska-Marć

 

JAN ZAWÓŁ  z gr. III – wyróżnienie

w XXII ekologicznym konkursie plastycznym „CZYSTE WODY – ZDROWE RYBY” zorganizowanym przez Polski Związek Wędkarski – Koło nr 7 „SAZAN” oraz Osiedlowy Klub Kultury „GWAREK” Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

(marzec 2023), opiekun – Aneta Zawół

 

LAURA GÓRSKA z gr. III – nagroda

w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „PODKARPACKIE KWIATY W RĘKODZIELE ARTYSTYCZNYM” zorganizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg Podkarpacki oraz Szkołę Podstawową Nr 2 w Rzeszowie

(maj 2023), opiekun – Aneta Zawół

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content