Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Kadra

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3
mgr BARBARA MACHNIAK

Wicedyrektor
mgr EWA BARTKOWICZ

 

Nauczyciele przedszkola:

 • mgr EWA BARTKOWICZ
 • mgr BOGUMIŁA FLORCZAK
 • p. MAŁGORZATA KAWULA
 • lc MARTA KLESYK
 • mgr AGNIESZKA MIĘKISZ 
 • mgr ANNA TRZECIAK-CIOCH
 • mgr ANNA WILK
 • mgr ANNA WOJNAR
 • mgr IZABELA WOJTOWICZ-KOTARBA
 • mgr ANETA ZAWÓŁ

 

Zajęcia dodatkowe:

 • j. angielski – ANNA WOJNAR (gr. I, II i III)
 • j. angielski – ANNA WILK (gr. IV i V)
 • rytmika – SABINA WIŚNIEWSKA-SZYMONIK (gr. I – V)
 • religia – s. ELŻBIETA NOWAK (gr. V)

 

Pomoc nauczyciela:

 • Magdalena Dejnowiec
 • Krystyna Dynia 
 • Magdalena Marszałek
 • Barbara Rusin          
 • Marta Szmist        

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

 • EWELINA PACHOŁEK – psycholog
 • ANNA STASIUK – pedagog specjalny
 • MAŁGORZATA SZOBAK – pedagog, logopeda

 

Pracownicy administracji:

 • Małgorzata Cieśla – sekretariat
 • Lucyna Grążka – gł. księgowa
 • Beata Koszelnik – księgowa
 • Justyna Koszel – kadry
 • Agnieszka Krzyśko – intendent

 

Pracownicy kuchni:

 • Bożena Lew
 • Anna Kucharska
 • Monika Wyrwał
 • Jolanta Grabowska

 

Pracownicy gospodarczy:

 • Marek Chłanda
 • Jakub Bieżan
Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content