Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Kadra

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3
mgr BARBARA MACHNIAK

Wicedyrektor
mgr EWA BARTKOWICZ

 

Nauczyciele przedszkola:

 • mgr EWA BARTKOWICZ
 • mgr AGNIESZKA DĘBICKA
 • mgr BOGUMIŁA FLORCZAK
 • mgr KAROLINA KOZŁOWSKA (długotrwała nieobecność)
 • mgr AGNIESZKA MIĘKISZ 
 • mgr ANNA TRZECIAK-CIOCH
 • mgr MARTA WIDAK
 • mgr ANNA WILK
 • mgr ANETA ZAWÓŁ (od 01.12.2021)
 • lc MARTA KLESYK
 • lc IZABELA WOJTOWICZ-KOTARBA
 • MAŁGORZATA KAWULA (długotrwała nieobecność)

 

Prowadzący zajęcia dodatkowe:

 • j. angielski – ANNA WILK (gr. I, II i III)
 • j. angielski – AGNIESZKA DĘBICKA (gr. IV i V)
 • rytmika – JOANNA MUSIAŁ
 • religia – s. ANETA ŚMIAŁA

 

Pomoc nauczyciela:

 • p. Marta Chłanda                   
 • p. Magdalena Dejnowiec
 • p. Krystyna Dynia 
 • p. Halina Szeliga           
 • p. Marta Szmist        

 

Pracownicy administracji:

 • Agnieszka Krzyśko – intendent
 • Małgorzata Cieśla – sekretariat
 • Danuta Kwarta – kadry
 • Lucyna Grążka – gł. księgowa
 • Beata Koszelnik – księgowa

 

Pracownicy kuchni:

 • Elżbieta Skrobacz
 • Barbara Burek
 • Anna Kucharska
 • Bożena Lew
Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content