Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Organizacja pracy grup

 

W roku szkolnym 2023/2024 zostało zorganizowanych 5 grup dziecięcych. Są to:

 

Grupa I (3-latki) – PSZCZÓŁKI
czas pracy: 6.30 – 16.30

 • MAŁGORZATA KAWULA
 • MARTA KLESYK
 • Magdalena Marszałek (pomoc naucz.)

 

Grupa II (4-latki) – ŻABKI
czas pracy: 7.00 – 17.00

 • AGNIESZKA MIĘKISZ
 • ANNA WOJNAR
 • Barbara Rusin (pomoc naucz.)

 

Grupa III (5-latki) – MOTYLKI
czas pracy: 8.00 – 15.30

 • IZABELA WOJTOWICZ-KOTARBA
 • EWA BARTKOWICZ (wicedyr. ZSP-3)
 • ANNA TRZECIAK-CIOCH
 • Krystyna Dynia (pomoc naucz.)

 

Grupa IV (5- i 6-latki) – PROMYCZKI
czas pracy: 6.30 – 16.00

 • ANNA TRZECIAK-CIOCH
 • ANETA ZAWÓŁ
 • Marta Szmist (pomoc naucz.)

 

Grupa V (6-latki) – GWIAZDKI
czas pracy: 8.00 – 17.00

 • BOGUMIŁA FLORCZAK
 • ANNA WILK
 • Magdalena Dejnowiec (pomoc naucz.)
Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content