Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Organizacja pracy grup

 

W roku szkolnym 2022/2023 zostało zorganizowanych 5 grup dziecięcych. Są to:

 

Grupa I (3- i 4-latki) – KACZUSZKI
czas pracy: 7.00 – 17.00

 • mgr AGNIESZKA MIĘKISZ
 • mgr ANNA WOJNAR
 • p. Halina Szeliga (pomoc naucz.)

 

Grupa II (4-latki) – SÓWKI
czas pracy: 8.00 – 15.15

 • mgr MARTA WIDAK
 • mgr EWA BARTKOWICZ (wicedyr. ZSP-3)
 • mgr IZABELA WOJTOWICZ-KOTARBA
 • p. Krystyna Dynia (pomoc naucz.)

 

Grupa III (4- i 5-latki) – PROMYCZKI
czas pracy: 6.30 – 16.30

 • mgr ANETA ZAWÓŁ
 • mgr ANNA TRZECIAK-CIOCH
 • p. Marta Szmist (pomoc naucz.)

 

Grupa IV (5- i 6-latki) – GWIAZDKI
czas pracy: 6.30 – 16.00

 • mgr ANNA WILK
 • mgr IZABELA WOJTOWICZ-KOTARBA
 • p. Magdalena Dejnowiec (pomoc naucz.)

 

Grupa V (6-latki) – TYGRYSY
czas pracy: 8.00 – 17.00

 • mgr BOGUMIŁA FLORCZAK
 • mgr JUSTYNA KOWALSKA-MARĆ
 • p. Karolina Czyrek (Marta Chłanda) (pomoc naucz.)
Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content