Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Historia placówki

 

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Rzeszowie istnieje od roku 1955. Początkowo w placówce funkcjonował tylko jeden oddział dla wszystkich dzieci, następnie powstał drugi oddział, a w końcu zaczęły działać trzy grupy, do których uczęszczały dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

,,6″ położona jest na obrzeżach miasta, w cichej i spokojnej dzielnicy Staromieście. Sąsiaduje w jednym budynku ze Szkołą Podstawową Nr 13. Pomieszczenia przedszkolne mieszczą się na parterze (3 sale zajęć, szatnia dla dzieci, dwie łazienki, gabinety administracji, pokój socjalny pracowników) oraz w piwnicach (kuchnia, magazyny, pokój socjalny pracowników kuchni). Wszystkie pomieszczenia przedszkola są wyremontowane i estetycznie urządzone.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat funkcję dyrektora placówki pełniły następujące osoby:

  • Barbara Surówka – ?-1973
  • Krystyna Nachman – 1973-1975
  • Teresa Ciołko – 1975-1980
  • Helena Szewczyk – 1980-1984
  • Aleksandra Leś – 1984-1991
  • Anna Szaro – 1991-2003
  • Ewa Bartkowicz – 2003-2011

 

Od 1 września 2011 r. na mocy Uchwały Nr VII/114/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011 r. doszło do połączenia Przedszkola Publicznego Nr 6 ze Szkołą Podstawową Nr 13, w wyniku którego powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3. Dyrektorem Zespołu została dotychczasowa dyr. szkoły – p. BARBARA MACHNIAK, natomiast dyrektor Przedszkola – p. EWA BARTKOWICZ, została wicedyrektorem zespołu.

W roku szkolnym 2012/2013 powstał kolejny, czwarty oddział, natomiast od września 2013 r. w placówce funkcjonuje już pięć grup.

Dwie nowo powstałe grupy usytuowane są w osobnym budynku, w którym wcześniej mieściła się świetlica szkolna. Uczęszczają do nich dzieci 5- i 6-letnie.

Sale zabaw, w których przebywają dzieci są czyste, zadbane, kolorowe, bogato wyposażone w zabawki oraz ciekawe pomoce dydaktyczne stymulujące ich rozwój. Różnorodne kąciki tematyczne zachęcają do wspólnej zabawy i pracy, a przestronny i bogato wyposażony w sprzęt sportowo–rekreacyjny ogród przedszkolny służy dzieciom jako miejsce wypoczynku i zabaw na świeżym powietrzu.

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content