Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Ramowy rozkład dnia

 

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00, a podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00.

Ramowy rozkład dnia (z niewielkimi zmianami ze względu na grupę wiekową oraz czas pracy oddziału) przedstawia się następująco:

 

Godziny

Plan dnia

6:30 – 8:30

 • witamy się, rozmawiamy, bawimy się klockami i innymi zabawkami, śpiewamy, oglądamy książeczki, słuchamy muzyki
 • ćwiczenia poranne
 • zabiegi higieniczne przed śniadaniem

8:30 – 9:00

 • jemy śniadanie

9:00 – 10:00

 • uczestniczymy w zajęciach i zabawach zorganizowanych – kształcimy umiejętności kluczowe: słuchamy utworów literatury dziecięcej, uczymy się wierszyków i piosenek, kształcimy pojęcia matematyczne i umiejętności informatyczne, poznajemy otaczający nas świat społeczny i przyrodniczy, przygotowujemy się do nauki czytania i pisania, doświadczamy i eksperymentujemy, współdziałamy w zespołach, malujemy, lepimy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy i tworzymy
 • zabiegi higieniczne przed II śniadaniem

10:00 – 10:15

 • jemy II śniadanie

10:15 – 11:30

 • bawimy się na placu zabaw (przy sprzyjającej pogodzie), bierzemy udział w zajęciach dodatkowych, bawimy się w sali zajęć
 • zabiegi higieniczne przed obiadem

11:30 – 12:00

 • jemy obiad (II danie)

12:00 – 13:45

 • gr. I i II – odpoczywamy na leżaczkach, słuchamy bajek i kołysanek, śpimy
 • gr. III, IV i V – krótka sjesta poobiednia ze słuchaniem bajek, następnie dalszy ciąg zajęć i zabaw, udział w zajęciach dodatkowych, wyjścia na świeże powietrze
 • zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem

13:45 – 14.00

 • jemy podwieczorek (zupa + przekąska ok. godz. 15.00)

14:00-17:00

 • bierzemy udział w zajęciach dodatkowych, pracujemy indywidualnie (praca wyrównawcza i z dzieckiem zdolnym), bawimy się w sali lub ogrodzie, rozchodzimy się do domu
Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content