Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Dokumenty przedszkola

DRODZY RODZICE!

 

Warto wiedzieć, warto się zapoznać!

Co robimy? Jak robimy? Dlaczego to robimy?

 

„Dziecko, wartość ważniejsza niż złoto…”

 

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z istotą działania naszej placówki. Zachęcamy również wszystkich do współpracy, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i propozycjami nowych rozwiązań. Wasz głos jest dla nas bardzo ważny, ponieważ to Wy powierzacie nam swój największy skarb, jakim jest Wasze dziecko.

 

STATUT PP-6

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 W RZESZOWIE

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

Procedury bezpieczeństwa w PP-6

REGULAMIN REKRUTACJI 2022/2023

POMOC RODZINIE – OŚRODKI WSPARCIA

 

 

DRUKI DO POBRANIA:

UPOWAŻNIENIE do odbioru dziecka

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

WNIOSEK O WYPISANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content