Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Gr. II – SŁONECZKA

Urodziny Filipa i Julka

30 czerwca 2022

Gr. II ,,Słoneczka”

FINAŁ AKCJI!

Urodziny Ignasia

21 czerwca 2022

Gr. II – Słoneczka

Wycieczka do Bratkowic

15 czerwca 2022

Gr. II – ,,Słoneczka”

Nasze prace plastyczne

13 czerwca 2022

Gr. II – „SŁONECZKA”

Urodziny Madzi

10 czerwca 2022

Gr. II – „Słoneczka”

Gr. II – „Słoneczka”

Dzień Dziecka

1 czerwca 2022

Gr. II „Słoneczka”

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content