Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Kreatywne Prace Plastyczne

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE”

Projekt realizowany jest w gr. II i III

 

Główne założenia projektu:

 1. Projekt adresowany jest do nauczycieli przedszkoli i klas 1-3, nauczycieli plastyki w klasach 4-8 szkół podstawowych, nauczycieli szkół i ośrodków specjalnych,  bibliotek i domów kultury.

 

 1. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/22 p.6 – Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach.

 

Cele główne:

 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.
 • Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
 • Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

 

Cele szczegółowe:

 • Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.
 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
 • Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.
 • Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

 

 Realizacja projektu:

 1. Każdy nauczyciel indywidualnie planuje i wybiera konkretną datę realizacji pierwszych zajęć/zabaw plastycznych we wrześniu 2021r., czyli termin przystąpienia do projektu.
 2. Nauczyciel indywidualnie planuje i decyduje o konkretnym terminie zajęć w każdym kolejnym miesiącu.
 3. Projekt składa się z 9 zadań. 
 4. Każde zadanie projektowe polega na tym, że minimum raz w miesiącu (od września do maja) nauczyciel wybiera jeden konkretny pomysł z bloga KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE i realizuje inspirowane nim zajęcia plastyczne. Nauczyciel może oczywiście organizować takie zajęcia częściej.
 5. Nauczyciel posiada pełną autonomię w zakresie wyboru propozycji spośród wszystkich postów zawartych na blogu- bieżących lub archiwalnych, kieruje się zapisami podstawy programowej, aktualną tematyką, porą roku. Organizator nie wyznacza zadań.
 6. Nauczyciel może wybrać dowolną pracę lub zabawę plastyczną.
 7. Nauczyciel może wybrać dowolną propozycję także spośród postów o zabawach plastycznych, ekoplastycznych, leśnych, wiosennych itp.
 8. Nauczyciel nie może zmienić tematu, ale może go rozbudować (np. kwiaty: wiosenne kwiaty, kwiaty w naszym ogrodzie, kwiaty chronione itp.).
 9. Nauczyciel nie może zmieniać proponowanej w danym poście techniki plastycznej.
 10. Nauczyciel  może dzielić zajęcia na etapy i rozkładać je w czasie.
 11. Nauczyciel powinien dostosować stopień trudności do możliwości grupy dzieci, z którymi pracuje.
 12. Nauczyciel może dobierać zamienniki materiałów plastycznych, np. sugerowane w każdym poście w punkcie „Wariacje”.
 13. Prace powinny zostać wykonane samodzielnie przez dzieci (nauczyciel nie może ich wyręczać).
 14. Podczas realizacji projektu należy skupić się głównie na zapewnieniu dzieciom spokoju, bezpieczeństwa i akceptacji, optymalnej ilości czasu, wolnego dostępu do różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych, wywołaniu odpowiedniej atmosfery, wprowadzeniu w temat,  inspiracji, rozmowie, zabawie, eksperymentowaniu z materiałami i twórczym procesie, nie zaś wyłącznie na efektach końcowych. Jedyną formą oceniania powinna być pozytywna informacja ustna lub opisowa.
 15. Organizator zachęca do stosowania w praktyce recyklingu plastycznego i kształtowania postaw proekologicznych.
 16. W tym projekcie nie są akceptowane: szablony, kserówki, kolorowanki, elementy plastikowe (np. talerzyki, widelce, łyżeczki, rurki, kubki, plastikowe oczka, patyczki kosmetyczne, cekiny, brokat, „kryształki” itp.),  gotowe elementy (np. płatki kosmetyczne, elementy wycinane za pomocą dziurkaczy ozdobnych, druciki kreatywne, pompony itp.). Zdjęcia takich prac będą usuwane i zadanie nie zostanie zaliczone.
 17. Po zajęciach (w dogodnym dla siebie czasie) nauczyciel przesyła notatkę wg podanego wzoru i zamieszcza ją w komentarzu pod banerem z napisem Międzynarodowy Projekt Edukacyjny KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE.
 18. Każda notka będzie „zaliczana” przez polubienie od organizatora.
Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content