Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

2020-2021

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez naszych małych artystów w roku szkolnym 2020/2021

RÓŻA REJMAN z gr. II – wyróżnienie

w konkursie plastycznym „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – KARTKA WIELKANOCNA” zorganizowanym przez Niepubliczne Przedszkole Pinokio w Rzeszowie

(marzec 2021), opiekun – Anna Dańczak-Małachowska

 

 

IGA GORZYNIK z gr. IIII miejsce

w konkursie plastycznym „PISANKA 3D” zorganizowanym przez Przedszkole „Pałacyk Malucha” w Rzeszowie w kategorii dzieci młodszych

(kwiecień 2021), opiekun – Anna Dańczak-Małachowska

 

 

GABRIELA DZIEDZIC z gr. V – wyróżnienie (nagroda indywidualna)

ZUZANNA CUPRYŚ, AMELIA GUZEK, IGA MAGOŃ, JULIAN PĘKALA i MARLENA SUSKA z gr. III; KAJA KOGUT, FRANCISZEK KUBICKI i MILENA WALAS z gr. IV oraz ŁUCJA STACHOWICZ i EMILIA ZAJĄC z gr. V – III miejsce (w kategorii „przedszkole”)

w miejskim konkursie plastycznym „JAK MOGĘ CHRONIĆ ŚRODOWISKO W SWOIM MIEŚCIE?” zorganizowanym przez Urząd Miasta Rzeszowa  – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

(maj 2021), opiekun – Marta Widak, Anna Trzeciak-Cioch, Agnieszka Miękisz

 

 

TOMASZ SIEŃKO z gr. II – III miejsce

w ogólnopolskim konkursie plastycznym „POCZYTAJMY RAZEM” zorganizowanym przez Przedszkole Językowe ,,Mądra główka” ze Szczecina we współpracy z uczennicami z I prywatnego liceum Leonarda Piwoni w ramach inicjatywy ,,Zwolnieni z teorii”

(maj 2021), praca wykonana pod opieką rodziców

 

 

MOTYLKI z grupy III – wyróżnienie (w kategorii grup przedszkolnych)

MAKSYMILIAN PATKOWSKI z gr. V – Nagroda Dyrektora Rzeszowskiego Domu Kultury (w kategorii zgłoszeń indywidualnych)

JAN ZAWÓŁ z gr. I – wyróżnienie (w kategorii zgłoszeń indywidualnych)

w konkursie miejskim na najciekawszą budowlę z klocków pod hasłem „DOM KULTURY MOICH MARZEŃ” zorganizowanym przez Rzeszowski Dom Kultury

(czerwiec 2021), opiekun – Agnieszka Miękisz i Bogumiła Florczak oraz rodzice dzieci zgłoszonych indywidualnie

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!!!

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content