Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

2. ŻABKI

Gr. II, III, IV i V

Dzień Marchewki

4 kwietnia 2024

Grupa II ,,Żabki”

Grupa II Żabki

Dzień Ptaszków

3 kwietnia 2024

Grupa II Żabki

Urodziny Kacpra L.

26 marca 2024

Grupa II Żabki

Gr. IV ,,Promyczki”
Grupa V „Gwiazdki”
Grupa II „Żabki”
Grupa „Motylki”

Dzień Wody

22 marca 2024

Grupa II Żabki

Powitanie Wiosny

21 marca 2024

Grupa II Żabki

Dzień Żabki

20 marca 2024

Grupa II Żabki

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content