Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

2. ŻABKI

NASZE PLANY MIKOŁAJOWE

28 listopada 2023

Komunikat Rady Rodziców

Urodziny Szymona W.

26 listopada 2023

Grupa „ŻABKI”

Dzień Pluszowego Misia

24 listopada 2023

Grupa II Żabki

Daj drugie życie książkom!!!

Grupa II Żabki

Dzień Wynalazcy

9 listopada 2023

Grupa Żabki

Konkurs patriotyczny

31 października 2023

Konkurs św. Huberta

27 października 2023

Urodziny Kalinki

27 października 2023

Grupa II Żabki

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content