Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

DYŻUR WAKACYJNY!!!

14 maja 2024

 

W LIPCU organizujemy dyżur wakacyjny.

 

Zapisy na dyżur przyjmujemy w terminie od 15 do 29 maja. Po tym czasie zapisy nie będą przyjmowane.

 

Zasady:

  • na dyżur wakacyjny przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych;
  • prosimy o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka, ponieważ na podstawie wykazu dzieci zgłoszonych ustala się plan pracy nauczycieli i pozostałych pracowników na cały miesiąc;
  • zapisując dziecko rodzic automatycznie wyraża zgodę na pobyt dziecka w grupie mieszanej wiekowo, pod opieką dyżurujących nauczycieli, którzy organizują zajęcia wychowawczo-opiekuńcze;
  • uwagi organizacyjne: podobnie jak podczas ferii zimowych, dzieci młodsze zostaną przeniesione do „domku”, natomiast dzieci starsze – będą zlokalizowane w budynku głównym, w klasie szkolnej na I piętrze. (Obecne pomieszczenia przedszkolne zostaną całkowicie wyłączone z użytku i poddane remontowi – po wakacjach będą się tutaj mieścić klasy pierwsze 🙂 )

 

Aby zapisać dziecko, proszę wypełnić ankietę: https://forms.office.com/e/fjUAgTY4MS

 

 

Dzieci z innych przedszkoli przyjmowane będą w miarę wolnych miejsc – zapisy w czerwcu. O przyjęciu decydować będzie fakt zatrudnienia obojga rodziców (potwierdzenie z zakładu pracy – WYMAGANE), a – w przypadku spełnienia tego kryterium przez większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc – także kolejność zgłoszeń.

 

Te same zasady dotyczą naszych dzieci, które chciałyby skorzystać z dyżuru w mc sierpniu w innej placówce.

 

 

PRZYPOMINAMY, ŻE W SIERPNIU PRZEDSZKOLE BĘDZIE NIECZYNNE!

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content