Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

LIPIEC 2024 – dyżur wakacyjny

29 czerwca 2024

 

Podczas tegorocznego dyżuru wakacyjnego (tj. w dniach 1 – 31 lipiec) zostaną zorganizowane (wyłącznie dla zapisanych dzieci) 3 grupy mieszane:

  • A i B – dzieci z gr. I, II i III – zostają przeniesione do „domku”
  • C dzieci z gr. IV i V – będzie zlokalizowana w budynku głównym, w sali gr. III

 

Taka organizacja związana jest z kolejnym etapem rozbudowy naszej placówki. Od 1 lipca rusza remont łazienek, więc cała „stara” część przedszkolna (z wyjątkiem sali gr. III) będzie wyłączona z użytkowania.

 

WAŻNE:

  • w godz. 6.30-7.00 – wszystkie dzieci schodzą się w „domku”
  • w godz. 7.00-16.00 – dzieci z gr. IV i V będą przebywać w budynku głównym, więc tam prosimy je przyprowadzać i odbierać
  • od godz. 16.00 – wszystkie dzieci prosimy odbierać z „domku”
Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content