Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

CO NAS CZEKA W TYM TYGODNIU…

23 października 2021

25 – 29 październik

100 LAT DLA NASZYCH JUBILATÓW!

23 października 2021

Urodziny w przedszkolu (25 – 31 październik)

Informacja URZĘDU MIASTA RZESZOWA

Wpłaty na Radę Rodziców

13 września 2021

Prosimy o wpłaty!

Zabawy Sówek !!!

21 października 2021

JESIENNE ZABAWY EDUKACYJNE

8 października 2021

Gr. III – GWIAZDKI

OWOCE W PRZEDSZKOLU !!!

7 października 2021

sałatka owocowa, gr. III – GWIAZDKI

Jesienny Bal !!!!

5 października 2021

Gr. I – SÓWKI

Urodziny Oli i Gabrysi !!!

4 października 2021

Gr. I – SÓWKI

RBO 2022

2 października 2021

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA!!!

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2021
Skip to content