Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

W okresie zamknięcia placówki zapraszamy na zajęcia zdalne – w zakładkach grupowych

1% dla JĘDRUSIA!

7 marca 2021

„Dobroć dawana innym, zawsze do nas powraca…”

Przetwory mleczne

9 kwietnia 2021

Zajęcia zdalne w gr. V

Sporty świata

9 kwietnia 2021

Zajęcia zdalne w gr. III

Nasi ulubieńcy !!!

8 kwietnia 2021

Gr. V – SÓWKI

Ale jaja !!!

8 kwietnia 2021

Zajęcia zdalne w gr. V

Sport to zdrowie

7 kwietnia 2021

Zajęcia zdalne w gr. III

Zajęcia zdalne w gr. III

W gospodarstwie!

7 kwietnia 2021

Praca zdalna w gr. V

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2021
Skip to content