Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

ZABAWA KARNAWAŁOWA

21 stycznia 2022

,,W karnawale, w karnawale – wszyscy bawią się wspaniale!”

Wszystkiego najlepszego!!!

Gr. II – SŁONECZKA

Urodziny w przedszkolu (17 – 23 styczeń)

17 – 22 grudzień

Informacja dla rodziców dzieci z gr. IV i V

Dzień Babci i Dziadzia

21 stycznia 2022

Gr. V – PROMYCZKI

Dla Babci i Dziadka !

20 stycznia 2022

Gr. I – SÓWKI

Urodziny Ali

13 stycznia 2022

Gr. II – SŁONECZKA

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content