Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

100 LAT DLA NASZYCH JUBILATÓW!

23 czerwca 2024

 

Nasze przedszkolaki z okazji swoich kolejnych urodzin,

na tej stronie otrzymują życzenia.

 

W nadchodzącym tygodniu będziemy obchodzić „podwójne” urodziny, bowiem:

 

ANIELA i RÓŻA KRAWIEC z grupy III, będą świętować szóstą rocznicę urodzin, natomiast

 

FILIP i JULIAN KUD z grupy IV – skończą siedem lat!

 

W dniu tak pięknym i wspaniałym

życzymy Wam sercem całym:
moc uśmiechów i radości,
szczęścia, zdrowia, pomyślności.
Niech w takim dniu jak ten,
wszystkie troski umkną hen
i nie wracają wcale –
to wtedy będzie całkiem wspaniale!

 

Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z grupy oraz panie

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content