Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

NASZE PLANY MIKOŁAJOWE :)

24 listopada 2022

 

Rada Rodziców PP-6 ustaliła, że w tym roku spotkanie naszych przedszkolaków ze św. Mikołajem 🙂 odbędzie się tradycyjnie 6 grudnia.

 

Koszt pojedynczego upominku ustalono na ok. 32 zł, z czego ze środków Rady przeznacza się na nie 22 zł/dziecko.

 

Dodatkowo, w tym dniu chcemy zorganizować we wszystkich grupach WARSZTATY PIERNICZKOWE prowadzone przez Firmę FoodCrafters. W gr. I i II będzie to dekorowanie upieczonych pierniczków, a w gr. III, IV i V – dzieci będą budować piernikowe domki. Spotkanie warsztatowe w każdej grupie trwa ok. 1 godz. i kosztuje 18 zł/dziecko.

 

W związku z tym, prosimy o szybkie uzupełnienie wpłat na Radę Rodziców w wysokości 60 zł oraz dopłatę:

  • 10 zł na upominek i
  • 18 zł na warsztaty

 

Rada Rodziców PP-6

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content