Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Zmiana nauczyciela w gr. III

2 grudnia 2023

 

Informuję wszystkich zainteresowanych, że od dnia 4 grudnia (tj. poniedziałek) następuje zmiana nauczyciela w grupie III.

 

Pracę w naszej placówce rozpoczyna mgr MAGDALENA HALUCH, która zastąpi p. IZABELĘ WOJTOWICZ-KOTARBA, nieobecną z przyczyn zdrowotnych.

 

Pani IZIE życzymy zdrówka 🙂 , natomiast pani MAGDALENIE życzymy, „żeby cierpliwa była, spokojna i bardzo miła, żeby się uśmiechała i dużo radości z tej pracy miała!” Witamy w naszym gronie!!! 🙂

wicedyr. Ewa Bartkowicz

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content