Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

ZEBRANIE DLA RODZICÓW dzieci NOWYCH – ZAPROSZENIE

20 czerwca 2024

 

Zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do naszej placówki

na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się

w dniu 27 czerwca (tj. czwartek) o godz. 16.30

 

Jego tematem będzie:

  • problem adaptacji dzieci najmłodszych do warunków przedszkola i omówienie sposobów jej ułatwienia,
  • sprawy organizacyjne (podział na grupy, nauczyciele, plan pracy),
  • obowiązujące dokumenty (upoważnienie do odbioru dziecka, zgoda na udostępnienie wizerunku),
  • opłaty za przedszkole

 

WAŻNE!

Na spotkaniu będzie można zamówić i zakupić karty imienne dla swojego dziecka do systemu e-Dziecko obsługującego obecności w przedszkolu oraz płatności.

Koszt jednej karty = 20 zł/sztuka

 

ZAPRASZAMY!

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content