Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Zbiórka na Schronisko Kundelek dla naszych braci mniejszych

24 listopada 2022

Serdecznie zapraszamy wszystkich wielbicieli czworonogów do wzięcia udziału w zbiórce darów dla miejskiego schroniska dla zwierząt bezdomnych KUNDELEK w Rzeszowie.

 

Akcja potrwa do 6 grudnia.  Przyniesione produkty prosimy wkładać do specjalnie przygotowanych pudeł ustawionych w przedsionku przedszkola.

 

Zebrane dary zostaną przekazane podczas spotkania pracownika schroniska z PROMYCZKAMI z grupy III, które odbędzie się 7 grudnia.

Koordynatorem akcji jest p. Anna Trzeciach-Cioch, a całość odbywa się w ramach realizowanego w gr. III projektu ,,MÓJ PRZYJACIEL PIES”.

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content