Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

15 lutego 2023

 

Nasza placówka przystąpiła do projektu  „WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”

 

Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

 

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i dobre chęci!

 

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły. 

 

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

 

Termin akcji: 6 – 8 marzec

 

Miejsce akcji: nasza placówka

 

ZBIERAMY:

  • KOMPUTERY
  • DRUKARKI
  • MONITORY
  • TELEFONY
  • SPRZĘT RTV i AGD
  • BATERIE
  • AKUMULATORY
  • KABLE
  • TUSZE ATRAMENTOWE itp.

 

NIE ODBIERAMY TONERÓW i ŚWIETLÓWEK

 

 

Operatorem akcji jest Green Office Ecologic Spółka z o.o. 

Siedziba Spółki: Warszawa 00-074, ul. Trębacka 4

Kontakt telefoniczny: 669 482 511;  83 341 75 94 wew. 23;  w godz. 8:00 – 16:00

e-mail: eko.szkoly@greenoffice.com

www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content