Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Zajęcia z decoupage

13 maja 2021

Dzień 13 maja był dniem pełnym niespodzianek. Rano po śniadaniu naszą grupę  ,,Tygrysków” odwiedziły p. Natalia Kobosz i p. Klaudia Trzeciańska.  Na początku spotkania odbyła się krótka rozmowa na temat: Jaki teraz mamy  miesiąc? I jakie obchodzone są  święta w maju? Dzieci bez problemu znały odpowiedź na te pytania.                          Następnie przedszkolaki dowiedziały się jak jest obchodzone święto  Dnia Mamy w różnych krajach i skąd się ono  wzięło.  Po tej rozmowie dzieci miały do rozwiązania krzyżówkę. Nasze dzieciaki poradziły sobie doskonale z tym zadaniem. Dodatkowo przedszkolaki oglądnęły bajkę o mamie, po której usiadły już do stolików, gdzie zostały omówione przez p. Natalię zasady malowania techniką decoupage.  Tygryski były bardzo skupione na wykonywanej pracy plastycznej, bardzo się im podobała. Widać było, że bardzo się starają zrobić to jak najpiękniej. Wykonany obrazek na drewienku miał być prezentem dla mamy. Po zakończonej pracy dzieci dostały dyplomy i upominki.

Te zajęcia bardzo się  wszystkim podobały 🙂 .

 

 

 

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content