Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Wpłaty na Radę Rodziców

13 września 2021

 

W piątek, 10 września – odbyło się zebranie organizacyjne Rady Rodziców naszego przedszkola, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich grup wiekowych.

 

Zarząd Rady Rodziców stanowią Państwo:

  1. Maria KUBICKA-KUDŁA (gr. IV)   – przewodnicząca RR
  2. Agnieszka MASŁOWSKA (gr. IV)  – sekretarz RR
  3. Agnieszka WOŚ (gr. I i III)              – skarbnik RR

 

Rada Rodziców podjęła decyzję o wysokości pierwszej składki, tj. 60 zł/dziecko.

 

Zebrane środki zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnoprzedszkolnych imprez i atrakcji dla dzieci (teatrzyki, koncerty, dofinansowanie paczek mikołajowych, zabawa karnawałowa).

 

Decyzją Rady Rodziców pierwszą imprezą finansowaną z zebranych środków będzie pobyt dzieci w sali zabaw KOLORADO (gr. II, III, IV i V) oraz BADA-BOOM (gr. I) z okazji Dnia Przedszkolaka, który obchodzony jest 20 września.

 

Pieniądze na składkę (60 zł) – prosimy przekazywać pracownikom przedszkola podczas przyprowadzania lub odbierania dziecka, najlepiej w podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka kopercie. Po wpłacie otrzymacie Państwo potwierdzenie w postaci druku KP.

 

Więcej informacji na temat działalności Rady Rodziców znajdziecie Państwo w zakładce: RADA RODZICÓW

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2021
Skip to content