Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Witaj wiosno !!

21 marca 2023

 

„Przedwiośnie” – Joanna Guściora

Koniec śniegu!
Wiosna w biegu!
Już bociany powracają,
Już skowronki koncert dają.
Tu krokusy, tam żonkile
Spoglądają na świat mile.
Trawa zmienia swoją zieleń,
Chętnie ją polubi jeleń.
Budzi się przyroda wkoło,
Będzie pięknie i wesoło.
Słońce teraz częściej świeci,
Na dwór wzywa wszystkie dzieci.

 

21 marca nasze Sówki przywitały tak bardzo wyczekiwaną Panią Wiosnę. Przeczytaliśmy wiersz „Przedwiośnie”, rozwiązywaliśmy zagadki o tematyce wiosennej. Były również zabawy matematyczne, przeliczanie w zakresie 10, utrwalanie wiosennych kolorów, spacer w poszukiwaniu wiosny i oczywiście wykonanie pięknych tulipanów.

 

 

Młody juhas w górach                    Jak ten kwiatek się nazywa                W brązowych kapturkach
chwycił się za głowę,                      co słowo „pan” w nazwie ukrywa?         chowają się listki wiosną,
gdy zobaczył w śniegu                    /tulipan/                                             A potem będzie zielone,
kwiaty fioletowe. /krokus/                                                                       gdy trochę podrosną. /pąki/

 

Galeria:

https://photos.app.goo.gl/QPNPBCLCNYG4vKYs5

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content