Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

WARSZTATY ŚWIĄTECZNE dla chętnych dzieci

22 listopada 2021

 

Mamy propozycję kreatywnych warsztatów świątecznych dla chętnych dzieci. W ofercie:

  • duża dawka wiedzy o świętach z kraju i ze świata,
  • moc klimatycznych zabaw ruchowych i film krótkometrażowy o tematyce świątecznej,
  • dzieci tworzą własną bombkę przestrzenną z wykorzystaniem techniki decupage,
  • dyplom ukończenia warsztatów i drobne upominki,
  • koszt – 30 zł od osoby, czas zajęć – 2 godz.,
  • wszystkie materiały zapewnione!

 

Prowadzenie: KREATYWNI Z NATURY, czyli p. Natalia i p. Klaudia

 

Chętne dzieci można zgłaszać do wychowawców grupy – zapisy do 29 listopada (poniedziałek).

 

Po zebraniu grupy ustalimy termin zajęć – w przedszkolu, w godzinach pracy placówki.

ZAPRASZAMY!!!

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2021
Skip to content