Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

WARSZTATY KREATYWNE – zapisy!

6 marca 2023

 

15 marca możemy zorganizować warsztaty kreatywne pod hasłem: ,,WIOSENNE INSPIRACJE” dla chętnych dzieci.

 

W ofercie:

  • gry edukacyjne, zabawy ruchowe i konkursy z nagrodami,
  • nauka przez zabawę,
  • ,,wiosenne ciekawostki”
  • wykonanie pracy plastycznej – KWIATOWE WIANKI z różnorodnych materiałów,
  • koszt – 30 zł od osoby, czas zajęć – 1,5 godz.,
  • wszystkie materiały zapewnione!

 

Zapisy na warsztaty – do 8 marca. Należność za zajęcia (30 zł) można wpłacać do wychowawców grup.

 

 

Zajęcia poprowadzi: p. Natalia Kobosz (@mamamizrobilablog)

 

ZAPRASZAMY!!!

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content