Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Urodziny Szymona Z.

24 maja 2023

 

20 maja 4-te urodziny obchodził Szymon Z. Przedszkolaki z grupy zaśpiewały swojemu koledze ,,Sto lat” oraz złożyły życzenia. Dla wszystkich dzieci czekała niespodzianka od kolegi.

 

Samych uśmiechów, przyjaciół stu,

Tysiąca przygód, bajecznych snów,

Worka prezentów, uciech bez liku,

Słonecznych dni, lodów na patyku

I mnóstwa, mnóstwa słodyczy –

grupa przedszkolaków Jubilatowi życzy!

 

Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z przedszkola oraz panie 🙂

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content