Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

,,Tygrysy” szukają wiosny….

21 marca 2023

 

,,Wiosna idzie” E. Szelburg-Zarembina 

Przyleciały skowroneczki 

z radosną nowiną 

zaśpiewały, zawołały 

ponad oziminą: 

– Idzie wiosna! Wiosna idzie! 

Śniegi w polu giną!

Przyleciały bocianiska 

w bielutkich kapotach,

klekotały, ogłaszały 

na wysokich płotach:

– Idzie wiosna! Wiosna idzie!

po łąkowych błotach!

Przyleciały jaskółeczki 

kołem kołujące,

figlowały, świergotały 

radośnie krzyczące:

– Wiosna idzie! Wiosna idzie!

Prowadzi ją słońce!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content