Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Święto Niepodległości

10 listopada 2021

 

10 listopada ,,Słoneczka” przypomniały sobie, że są Polakami i mieszkają w Polsce, a wszystko to z okazji Święta Niepodległości. Cała grupa przez kilka dni brała czynny udział w zajęciach o charakterze patriotycznym. Dzieci poznały symbole narodowe (flaga, hymn, godło), słuchały legendy o powstaniu państwa polskiego, hymnu Polski, układały flagę z kartek i zakrętek oraz wykonywały wyklejankę – flagę narodową. Poznały piękno polskiego krajobrazu, mapę Polski, granice, najdłuższą rzekę Wisłę, niektóre miasta oraz legendy z nimi związane (o Warszawskiej Syrence, o Smoku Wawelskim). Ponadto ćwiczyły równowagę i zwinność podczas toru przeszkód. Malowały pastelami syrenkę i smoka. Pokazywały na mapie góry, morze, Warszawę, rzekę Wisłę. Na zakończenie wykonały kartonowe kwiatki w barwach ojczystych.

 

Link do galerii: https://drive.google.com/folderview?id=1So1BRkRaNmHfQtZlW8r9AfjRTlTjx1cm

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content