Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Sukces Tomka w konkursie plastycznym!

8 czerwca 2021

 

Pod koniec kwietnia na naszej stronie internetowej zamieściliśmy zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym „POCZYTAJMY RAZEM” organizowanym przez Przedszkole Językowe ,,Mądra główka” ze Szczecina we współpracy z uczennicami z I prywatnego liceum Leonarda Piwoni w ramach inicjatywy ,,Zwolnieni z teorii”.

 

Założeniem konkursu miała być motywacja rodziców do spędzania czasu z dziećmi: przez tydzień rodzice mieli czytać swoim dzieciom bajki, ciekawe historie, czy opowiadania, a następnie zadaniem dzieci było narysowanie ilustracji do najciekawszej ich zdaniem bajki.

 

Na zaproszenie odpowiedzieli państwo Sieńko, rodzice Tomka z gr. II. Tomek wykonał piękną pracę zainspirowaną książką pt. ,,Findus się wyprowadza” z serii Pettson i Findus autorstwa Svena Nordqvista.

 

Jury konkursowe doceniło walory artystyczne pracy i Tomek zdobył III miejsce!

 

Tomkowi serdecznie gratulujemy sukcesu, a jego rodzicom dziękujemy za zaangażowanie!

 

 

 

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content