Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Spotkanie z policjantem

16 listopada 2022

 

W środę, 16 listopada grupa przedszkolna „Promyczki”  brała udział w spotkaniu edukacyjnym w ramach programu „Zawodowy zawrót głowy”.

Nasza grupa gościła pana policjanta. Podczas zajęć nasz gość z wielką przyjemnością i zaangażowaniem opowiedział dzieciom na czym polega jego praca. Przedszkolaki dowiedziały się m.in. po czym rozpoznać policjanta, po co policjant nosi mundur, jak się nazywa miejsce, gdzie pracuje policjant, jakie zwierzęta pracują w policji. Promyczki dowiedziały się, jak należy zachować się podczas spotkania z obcym psem oraz jaką pozycję przyjąć w razie ataku (jest to tzw. pozycja na żółwia).

Pan policjant pokazał dzieciom wiele ciekawych rzeczy, które pomagają w jego pracy. W czasie spotkania przedszkolaki miały okazję zobaczyć jak wygląda mundur, legitymacja, kajdanki oraz pałka. Chętne dzieci mogły dotknąć, jak również założyć czapkę, kamizelkę oraz kajdanki.

 

Galeria:

https://photos.app.goo.gl/Ayhzt64GHWB4kHAb8

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content