Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Sadzimy fasolkę

31 maja 2022

 

Nadszedł  czas zakładania w przedszkolu małych ogródków. PROMYCZKI postanowiły rozpocząć od posadzenia fasoli. Dzieci samodzielnie zasadziły fasolkę, każdy w swoim słoiku. Poprzez samodzielne doświadczenie przedszkolaki poznały czynniki potrzebne do rozwijania roślin, zrozumiały potrzebę zakładania własnej hodowli i systematycznego pielęgnowania sadzonek. Przede wszystkim  poznały również kolejne etapy sadzenia – przygotowanie, sadzenie, podlewanie.

A teraz muszą obserwować i dbać o wzrost roślin, aby cieszyć się z efektów swojej pracy. 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content