Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Rozbudowa naszej placówki stała się wreszcie FAKTEM!!!

4 listopada 2022

 

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na rozbudowę naszej placówki. Nareszcie marzenia nas wszystkich zaczynają się spełniać. Mamy ogromną nadzieję, że wszystko będzie iść zgodnie z planem i rok szkolny 2024/2025 rozpoczniemy już w nowej rzeczywistości 🙂 🙂 🙂

 

https://www.facebook.com/konradfijolek.info/videos/1148057902798678

https://www.resinet.pl/aktualnosci/rzeszow/rozbudowa-szkoly-na-staromiesciu-podpisano-umowe.html

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content