Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

ROBOTYKA – zajęcia pokazowe

10 września 2023

 

6 września nasze przedszkolaki wzięły udział w zajęciach pokazowych z robotyki. Zajęcia we wszystkich grupach poprowadziła p. Marlena – instruktorka z Firmy Edukacyjnej KOSMOS.

 

Zajęcia z robotyki chcemy uruchomić od października.

45-minutowe zajęcia będą odbywać się 1 x w tygodniu w grupach max 14-osobowych.

Koszt zajęć to 50-60 zł/mc (w zależności od ilości zapisanych dzieci).

 

Warsztaty z wykorzystaniem klocków to idealne połączenie nauki i zabawy. Z pomocą wszelkiego rodzaju edukacyjnych klocków LEGO dostosowanych do wieku uczestników, dzieci uczą się konstruowania i składania najprawdziwszych robotów oraz budowli.

 

Główne założenia zajęć robotyki w przedszkolach to:

  • zapoznanie z fascynującym światem robotyki – rozwijanie umiejętności konstruowania, składania maszyn prostych, a także budowli;
  • rozwijanie sprawności manualnej;
  • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów;
  • kształtowanie wyobraźni przestrzennej;
  • rozwijanie zainteresowań.

 

Młodsze grupy przedszkolne rozpoczynają swoją przygodę od zabawy klockami LEGO DUPLO – zestawy edukacyjne. Do dyspozycji dostają szereg przygotowanych kart inspiracji, które służą do układania konstrukcji, ale także do ćwiczeń logicznego myślenia.

 

W grupach starszych dzieci pracują z wykorzystaniem tabletów, które służą jako narzędzie pracy, niezbędny nośnik instrukcji oraz aplikacja do zaprogramowania złożonego robota. Dzieci pracują głównie z zestawami edukacyjnymi LEGO WeDo 2.0.

 

Schemat zajęć w grupach starszych:

  • dzieci pracują w zespołach nie większych niż 3 osoby,
  • zespół otrzymuje do pracy tablet i zestaw klocków niezbędnych do złożenia robota,
  • każde kolejne spotkanie to budowa nowego robota oraz możliwość jego programowania.

 

Terminy zajęć zostaną ustalone po utworzeniu grup.

 

(Po uruchomieniu zajęć wszystkie sprawy organizacyjne – tzn. umowy, terminy i odpłatność – Rodzice załatwiają bezpośrednio z Organizatorem. Przedszkole udostępnia jedynie sale do zajęć).

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content