Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

RBO 2024

11 września 2023

 

Głosowanie w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim na rok 2024

od 8 września do 8 października

 

Bardzo zależy nam na poparciu następującego zadania:

 

Kategoria II – zadanie nr 63

BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW, NOWEGO OGRODZENIA ORAZ DOPOSAŻENIA W INFRASTRUKTURĘ REKREACYJNĄ (ŁAWKI, LEŻAKI) BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. SKRAJNEJ

 

 

Zachęcamy także do oddania głosów w pozostałych kategoriach:

 

Kategoria I – zadanie nr 12

WISŁOK – ZIELONA STREFA WYPOCZYNKU

 

Kategoria III – zadanie nr 109

SPOTKANIA AUTORSKIE Z PYSIĄ ZAJĄCÓWNĄ – ORGANIZACJA SPOTKAŃ Z AUTORKĄ BAJEK DLA DZIECI W RZESZOWSKICH PRZEDSZKOLACH

 

Głosować można na jedno zadanie w każdej z trzech kategorii. Jeżeli zadania uzyskają odpowiednią liczbę głosów, inwestycje będą realizowane w 2024 r.

 

BARDZO PROSIMY O PAŃSTWA GŁOSY!!!

 

Głosować może każdy, kto:

– mieszka w Rzeszowie i niezależnie od wieku (rodzic może oddać głos również za swoje małe dziecko!!!)

 

Jak zagłosować na nasze zadanie:

  1. Wejdź na stronę: https://erzeszow.pl/pl/3108-rbo/83207-panel-glosowania-rbo-2024.html
  • Wybierz: KATEGORIA I – zadanie 12
  • Wybierz: KATEGORIA II – zadanie 63
  • Wybierz: KATEGORIA III – zadanie 109

 

   

Zróbmy wszystko, żeby te zadania zebrały dużą liczbę głosów i mogły zostać zrealizowane!

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content