Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Projekt edukacyjny „Witaminki” – Groszek Gucio

18 czerwca 2024

 

Mały groszek Gucio dziarsko spaceruje
i swoich przyjaciół właśnie poszukuje.
Energii i siły ma dziś co niemiara,
wszystkich do zabawy zachęcić się stara.

 

We wtorek, 18 czerwca, Promyczki zrealizowały ostatnie zadanie z projektu edukacyjnego „Witaminki”. Bohaterem tego dnia był Groszek „Gucio”. Dzieci obejrzały film pt. : „Groch i groszek cukrowy” oraz bawiły się do piosenki „Groszek Gucio”. W tym dniu dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju aktywnościach mających na celu promowanie zdrowych nawyków żywieniowych.

 

 

Galeria zdjęć:

https://photos.app.goo.gl/rSkEJ8w2TQNL6CRL9

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content