Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Program AKTYWNY PRZEDSZKOLAK

12 stycznia 2022

 

Z przyjemnością informuję, że zostaje reaktywowany program „Aktywny Przedszkolak”, realizowany przez Zespół Szkół Sportowych – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie.

 

Program realizowany będzie w 20 rzeszowskich przedszkolach w dwóch etapach: od 17.01 do 24.06.2022 r. oraz od 19.09 do 20.12.2022 r. Będą to zajęcia sportowe prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego z MOS w Rzeszowie.

 

W bieżącym roku szkolnym w zajęciach będą brać udział dzieci z gr. IV i V. 45-minutowe zajęcia będą odbywać się w każdą środę w godz. 9.30 – 10.15, a grupy będą mieć zajęcia naprzemiennie, co drugi tydzień. Tzn.:

  • gr. V – 19.01, 2.02, 2.03, 16.03 itd.
  • gr. IV – 26.01, 9.02, 9.03, 23.03 itd.

 

Dzieci oczywiście do zajęć muszą mieć strój sportowy i odpowiednie obuwie sportowe (bardzo proszę rodziców o przygotowanie 🙂 )

Warunkiem uczestnictwa dziecka w programie jest także wypełnienie i podpisanie stosownej deklaracji przez rodziców, którą otrzymają Państwo od wychowawców.

 

wicedyr. Ewa Bartkowicz

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content