Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Program AKTYWNY PRZEDSZKOLAK

28 lutego 2023

 

Rusza kolejna edycja programu „Aktywny przedszkolak” organizowanego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy działający przy Zespole Szkół Sportowych w Rzeszowie.

 

Głównymi celami programu jest:

  • krzewienie wśród dzieci kultury fizycznej,
  • dostarczanie radości i satysfakcji z udziału w zajęciach,
  • podnoszenie stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

 

W naszym przedszkolu w programie będą uczestniczyć dzieci z grupy IV i V. Zajęcia będą odbywać się w każdą środę w godzinach 9.30 – 10.15 (co drugi tydzień dla każdej z grup).

 

Pierwsze zajęcia już 1 marca!

Zapraszamy 

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content