Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Pożegnanie u MOTYLKÓW

21 czerwca 2024

 

21 czerwiec, to oficjalny dzień zakończenia zajęć dydaktycznych. Uczniowie rozpoczynają wówczas wytęsknione i zasłużone wakacje.

 

Rok szkolny przedszkolaków trwa trochę dłużej, bo przecież czerwiec jeszcze się nie skończył, a i dyżur lipcowy jeszcze przed nami. Dzieci z zerówki mają swoje piękne imprezy pożegnalne, a młodsze przedszkolaki, tradycyjnie otrzymują w tym dniu książeczki z życzeniami udanego wypoczynku 🙂

 

MOTYLKI z gr. III spędziły ten dzień na swobodnych zabawach w sali i na przedszkolnym placu zabaw. Dostały kolorowe bajeczki oraz drobne upominki od rodziców. A że za oknem temperatura była iście wakacyjna, to ochłodziliśmy tę atmosferę pysznym lodami śmietankowymi!

 

Książeczki dla wszystkich dzieci młodszych zostały zakupione ze środków Rady Rodziców w kwocie 847 zł.

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content