Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Pasowanie na przedszkolaka

22 listopada 2022

 

22.11.2022 odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka. To pierwsza tak ważna uroczystość dla Kaczuszek. O tego dnia stali się oficjalnie przedszkolakami. Uroczystość rozpoczęła się od krótkiej części artystycznej, w której maluszki zaprezentowały swoje umiejętności. Po części artystycznej, dzieci obiecały:

Bawić się w przedszkolu grzecznie

– wesoło, ale też bezpiecznie.

Próbować każdej potrawy,

aby mieć siłę do dalszej zabawy.

Dzielić się zabawkami z innymi

i żyć w zgodzie ze wszystkimi.

Rączki mydłem myć dokładnie

i „dzień dobry” mówić ładnie.

Z uwagą słuchać każdego,

a zwłaszcza kogoś dorosłego.

Być radością taty i mamy,

bo tak bardzo ich kochamy

Następnie dokonało się uroczyste pasowanie każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom, medal  oraz drobny upominek w postaci kredek.

 

GALERIA

I jeszcze trochę zdjęć:

https://photos.app.goo.gl/nztbyVt6APsb7hpV6

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content