Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

16 listopada 2023

 

16 listopada odbyło się pasowanie na przedszkolaka naszych PSZCZÓŁEK  z grupy I.

Na wstępie pani dyrektor przywitała wszystkich zebranych, a następnie kochane „Pszczółki” pod czujnym okiem pań wychowawczyń zaprezentowały cześć artystyczną. Złożyły się na nią: wiersze, piosenki oraz tańce. Później pani dyrektor swoim „zaczarowanym” ołówkiem przystąpiła do pasowania. Na zakończenie dzieci otrzymały „pszczółkowe” medale i pamiątkowe dyplomy. Cała uroczystość przebiegła w wesołej i miłej atmosferze, a małe „Pszczółki” okazały się bardzo dzielne podczas ich pierwszego występu na scenie.

Galeria: https://photos.app.goo.gl/P4Zt7ZD96BBL5q6n9

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content