Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Ogólnopolska akcja Laurka dla Strażników Lasów

15 kwietnia 2024

 

Czy wiecie, że w 2022 roku w naszym kraju było ponad 6900 pożarów lasów, co stanowi wzrost o 3704 przypadki w porównaniu z rokiem 2021? Spłonęły 2853 hektary lasów, czyli o 1959 hektarów więcej niż w poprzednim roku. Głównymi przyczynami tych pożarów były podpalenia oraz zaniedbania, stanowiące 68,8% wszystkich przypadków (4815 pożarów).

 

Dlaczego o większości z nich nie słyszeliście?

 

Ponieważ nasi Strażnicy Lasów, czyli STRAŻACY i LEŚNICY czuwają, by się one nie rozprzestrzeniały.

 

Dlatego też dzieci zdecydowały się podziękować im za to najpiękniej jak potrafią – narysowały strażaków i leśników w akcji. Wysłane prace zostaną włączone do jednej wielkiej giga laurki.

 

Dzieci, które wykonały prace plastyczne to:

 

  • Gr. IV Aleksandra Boczar, Magdalena Chruścik, Adam Czarnota, Martyna Kielar, Maciej Klimkowski, Masza Kogut, Filip Kud, Alicja Młodochowska, Zofia Reizer, Natalia Tkacz oraz Jan Zawół

 

 

  • Gr. V – Natalia Bednarska, Jaś Kaczmarek, Mikołaj Kielar, Kaja Kulczyńska, Mikołaj Mehdi, Aniela Szela, Zosia Wenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content