Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Nasze zajęcia popołudniowe

30 października 2021

 

Nasze zajęcia popołudniowe były równie ciekawe i wesołe:

  • graliśmy w gry planszowe,
  • bawiliśmy się chustą animacyjną,
  • ćwiczyliśmy chwyt pęsetowy z wykorzystaniem klamerek podając liście, łowiąc ,,makaronowe rybki”,
  • nawlekaliśmy liście z pomocą plastikowej igły wykonując w ten sposób liściaste torebki,
  • świetnie bawiliśmy się z kolegami w kącikach tematycznych,
  • słuchaliśmy bajek i opowiadań.

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content