Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

NASZE PLANY MIKOŁAJOWE

28 listopada 2023

 

W uzgodnieniu z Radą Rodziców PP-6 ustalono, że w tym roku spotkanie naszych przedszkolaków ze św. Mikołajem 🙂 odbędzie się 6 grudnia w sali zabaw KOLOROWY ŚWIAT w godz. 10.00 – 12.00

 

Koszt 2-godzinnego pobytu dzieci w sali to 18 zł. Dodatkowo, dla każdego dziecka zostały zakupione książeczki świąteczne w cenie 10 zł. Koszt imprezy w łącznej kwocie 28 zł/dziecko zostanie sfinansowany z konta Rady (w ramach składki za I semestr).

 

Koszt 3 autokarów, które przewiozą nasze dzieci do KOLOROWEGO ŚWIATA, to 18 zł/dzieckopłatne u wychowawców poszczególnych grup.

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content